สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส เชียงใหม่ รับทำบัญชี จัดตั้งบริษัท : tns-acc.com

สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส

บริการจัดทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียน บริการวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
106 ม.3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 , 199/164 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 081-1794141 Fax.052-076257 ID LINE : semtns

เกี่ยวกับเรา สำนักบัญชี ที.เอ็น.เอส.


สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส.

บัญชีถือว่าเป็นหัวใจหลักของธุรกิจก็ว่าได้ ซึ่งธุรกิจทุกแห่งต้องมีระบบบัญชีที่ดี ต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อคอยตรวจสอบสภาพกิจการ และรายงานผลการดำเนินงานให้เจ้าของกิจการได้รับรู้ ในการทำบัญชีนั้น ถ้าธุรกิจขนาดใหญ่ ก็มักจะมีฝ่ายบัญชีหรือมีการจ้างพนักงานบัญชีประจำ แต่หากเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ก็จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี เพราะไม่คุ้มที่จะตั้งฝ่ายบัญชีเอง เมื่อเทียบกับการเลือกที่จะใช้สำนักงานบัญชี

ดังนั้นการเลือกสำนักงานบัญชี ต้องเริ่มจากตัวท่านเองก่อนว่า ท่านต้องรู้ว่ากิจการต้องการอะไรจากสำนักงานบัญชีแห่งนั้นบ้าง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ว่า สำนักงานบัญชีที่ท่านเลือกให้ทำงานนั้น ได้จัดทำบัญชีอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไร
สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส เชียงใหม่ ทะเบียนเลขที่ อ.69/2544
ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 3 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เลขที่ 199/164 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 081-1794141 Fax.052-076257 ID LINE : semtnsทุกเวลา