สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส เชียงใหม่ รับทำบัญชี จัดตั้งบริษัท : tns-acc.com

สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส

บริการจัดทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียน บริการวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
106 ม.3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 , 199/164 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 081-1794141 Fax.052-076257 ID LINE : semtns

อัตราค่าบริการจดทะเบียนจดทะเบียนบริษัทจำกัด


รายละเอียดงาน ราคา
จัดตั้งบริษัท / จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13,000
จดทะเบียนเพิ่มทุน 3,500
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม อื่นๆ(เหมาไม่จำกัด) 3,500
เลิกบริษัทและชำระบัญชี 13,000


จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด


รายละเอียดงาน ราคา
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด/ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,000
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม อื่นๆ(เหมาไม่จำกัด) 3,500
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 13,000
จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี 13,000


จดทะเบียนบุคคลธรรมดา/ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - งานทะเบียนประกันสังคม


รายละเอียดงาน ราคา
งานจดทะเบียนบุคคลธรรมดา/คณะบุคคล

- จดทะเบียนตั้งร้านค้า/ คณะบุคคล

x,xxx.xx

- เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม

x,xxx.xx

- จดทะเบียนเลิกกิจการ

x,xxx.xx
จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ ( ภ.ง.ด. 94) x,xxx.xx
จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ ( ภ.ง.ด. 90) x,xxx.xx

สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส เชียงใหม่ ทะเบียนเลขที่ อ.69/2544
ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 3 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เลขที่ 199/164 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 081-1794141 Fax.052-076257 ID LINE : semtns ทุกเวลา